Top
Phpuniverset logo
 
930 banner

INDHOLD

Forside

Script libary

Job annoncer

Tips og Tricks

Konkurrence

Downloads

Dokumenter

Forum

Online udviklere


ARTIKLER

CSS

Diverse

E-handel / annoncer

Grafik

Html

Internet

Javascript

Linux

PHP/MySQL

Programmer

Flash

Søgemaskiner

Windows

C / C++


INFO

Information

Annoncering

Kontakt

Forside Forum PHP, mysql


 

jesper  

Jeg har lige flyttet et site fra en server til en anden. begge windows, men den nye har
php5 og global register = off

kan i se nogen fejl i php.ini?

PHP Logo
PHP Version 4.4.4

System     Windows NT 5.2 build 3790
Build Date     Aug 16 2006 01:13:15
Server API     ISAPI
Virtual Directory Support     enabled
Configuration File (php.ini) Path     C:\WINDOWS\php.ini
PHP API     20020918
PHP Extension     20020429
Zend Extension     20050606
Debug Build     no
Zend Memory Manager     enabled
Thread Safety     enabled
Registered PHP Streams     php, http, ftp, compress.zlib

Zend logo This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v1.3.0, Copyright (c) 1998-2004 Zend Technologies with the ionCube PHP Loader
v3.1.22, Copyright (c) 2002-2006, by ionCube Ltd.

PHP Credits
Configuration
PHP Core
Directive    Local Value    Master Value
allow_call_time_pass_reference    Off    Off
allow_url_fopen    On    On
always_populate_raw_post_data    Off    Off
arg_separator.input    &    &
arg_separator.output    &    &
asp_tags    Off    Off
auto_append_file    no value    no value
auto_prepend_file    no value    no value
browscap    no value    no value
default_charset    no value    no value
default_mimetype    text/html    text/html
define_syslog_variables    Off    Off
disable_classes    no value    no value
disable_functions    no value    no value
display_errors    Off    Off
display_startup_errors    Off    Off
doc_root    no value    no value
docref_ext    no value    no value
docref_root    no value    no value
enable_dl    On    On
error_append_string    no value    no value
error_log    no value    no value
error_prepend_string    no value    no value
error_reporting    2047    2047
expose_php    On    On
extension_dir    C:\php\extensions\    C:\php\extensions\
file_uploads    On    On
gpc_order    GPC    GPC
highlight.bg    #FFFFFF    #FFFFFF
highlight.comment    #FF8000    #FF8000
highlight.default    #0000BB    #0000BB
highlight.html    #000000    #000000
highlight.keyword    #007700    #007700
highlight.string    #DD0000    #DD0000
html_errors    On    On
ignore_repeated_errors    Off    Off
ignore_repeated_source    Off    Off
ignore_user_abort    Off    Off
implicit_flush    Off    Off
include_path    .;c:\php4\pear    .;c:\php4\pear
log_errors    On    On
log_errors_max_len    1024    1024
magic_quotes_gpc    Off    Off
magic_quotes_runtime    Off    Off
magic_quotes_sybase    Off    Off
max_execution_time    30    30
max_input_time    60    60
open_basedir    no value    no value
output_buffering    4096    4096
output_handler    no value    no value
post_max_size    8M    8M
precision    14    14
register_argc_argv    Off    Off
register_globals    Off    Off
report_memleaks    On    On
safe_mode    Off    Off
safe_mode_exec_dir    no value    no value
safe_mode_gid    Off    Off
safe_mode_include_dir    no value    no value
sendmail_from    no value    no value
sendmail_path    no value    no value
serialize_precision    100    100
short_open_tag    On    On
SMTP    
smtp_port    25    25
sql.safe_mode    Off    Off
track_errors    Off    Off
unserialize_callback_func    no value    no value
upload_max_filesize    2M    2M
upload_tmp_dir    no value    no value
user_dir    no value    no value
variables_order    GPCS    GPCS
xmlrpc_error_number    0    0
xmlrpc_errors    Off    Off
y2k_compliance    On    On

ISAPI
Server Variable    Value
CONTENT_LENGTH     0
PATH_TRANSLATED     D:\Home\wwwroot\info.php
REMOTE_ADDR     80.166.101.146
REMOTE_HOST     80.166.101.146
REQUEST_METHOD     GET
SERVER_NAME     .dk
SERVER_PORT     80
SERVER_PROTOCOL     HTTP/1.1
SERVER_SOFTWARE     Microsoft-IIS/6.0
APPL_MD_PATH     /LM/W3SVC/2176/ROOT
APPL_PHYSICAL_PATH     D:\Home\wwwroot\
INSTANCE_ID     2176
INSTANCE_META_PATH     /LM/W3SVC/2176
URL     /info.php
ALL_HTTP     HTTP_CONNECTION:keep-alive HTTP_KEEP_ALIVE:300
HTTP_ACCEPT:text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.
8,image/png,*/*;q=0.5 HTTP_ACCEPT_CHARSET:ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
HTTP_ACCEPT_ENCODING:gzip,deflate HTTP_ACCEPT_LANGUAGE:da,en-us;q=0.7,en;q=0.3
HTTP_COOKIE:unikbruger=unik; PHPSESSID=90d57c20cab2c3208ab0bf29e95cc09f HTTP_HOST:
HTTP_USER_AGENT:Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; da; rv:1.8.0.7) Gecko/20060909
Firefox/1.5.0.7
HTTPS     off
SCRIPT_NAME     /info.php
SERVER_PORT_SECURE     0

bcmath
BCMath support     enabled

calendar
Calendar support     enabled

com
Directive    Local Value    Master Value
com.allow_dcom    Off    Off
com.autoregister_casesensitive    On    On
com.autoregister_typelib    Off    Off
com.autoregister_verbose    Off    Off
com.typelib_file    no value    no value

ctype
ctype functions     enabled

ftp
FTP support     enabled

gd
GD Support     enabled
GD Version     bundled (2.0.28 compatible)
FreeType Support     enabled
FreeType Linkage     with freetype
GIF Read Support     enabled
GIF Create Support     enabled
JPG Support     enabled
PNG Support     enabled
WBMP Support     enabled
XBM Support     enabled

mysql
MySQL Support    enabled
Active Persistent Links     1
Active Links     1
Client API version     3.23.49

Directive    Local Value    Master Value
mysql.allow_persistent    On    On
mysql.connect_timeout    60    60
mysql.default_host    no value    no value
mysql.default_password    no value    no value
mysql.default_port    no value    no value
mysql.default_socket    no value    no value
mysql.default_user    no value    no value
mysql.max_links    Unlimited    Unlimited
mysql.max_persistent    Unlimited    Unlimited
mysql.trace_mode    Off    Off

odbc
ODBC Support    enabled
Active Persistent Links     0
Active Links     0
ODBC library     Win32

Directive    Local Value    Master Value
odbc.allow_persistent    On    On
odbc.check_persistent    On    On
odbc.default_db    no value    no value
odbc.default_pw    no value    no value
odbc.default_user    no value    no value
odbc.defaultbinmode    return as is    return as is
odbc.defaultlrl    return up to 4096 bytes    return up to 4096 bytes
odbc.max_links    Unlimited    Unlimited
odbc.max_persistent    Unlimited    Unlimited

overload
User-Space Object Overloading Support     enabled

pcre
PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support     enabled
PCRE Library Version     6.6 06-Feb-2006

session
Session Support     enabled
Registered save handlers     files user

Directive    Local Value    Master Value
session.auto_start    Off    Off
session.bug_compat_42    Off    Off
session.bug_compat_warn    On    On
session.cache_expire    180    180
session.cache_limiter    nocache    nocache
session.cookie_domain    no value    no value
session.cookie_lifetime    0    0
session.cookie_path    /    /
session.cookie_secure    Off    Off
session.entropy_file    no value    no value
session.entropy_length    0    0
session.gc_divisor    1000    1000
session.gc_maxlifetime    1440    1440
session.gc_probability    1    1
session.name    PHPSESSID    PHPSESSID
session.referer_check    no value    no value
session.save_handler    files    files
session.save_path    D:\Sessions    D:\Sessions
session.serialize_handler    php    php
session.use_cookies    On    On
session.use_only_cookies    Off    Off
session.use_trans_sid    Off    Off

standard
Regex Library     Bundled library enabled
Dynamic Library Support     enabled
Internal Sendmail Support for Windows     enabled

Directive    Local Value    Master Value
assert.active    1    1
assert.bail    0    0
assert.callback    no value    no value
assert.quiet_eval    0    0
assert.warning    1    1
auto_detect_line_endings    0    0
default_socket_timeout    60    60
safe_mode_allowed_env_vars    PHP_    PHP_
safe_mode_protected_env_vars    LD_LIBRARY_PATH    LD_LIBRARY_PATH
url_rewriter.tags    a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry    a=href,area=href,fra
me=src,input=src,form=fakeentry
user_agent    no value    no value

tokenizer
Tokenizer Support     enabled

wddx
WDDX Support    enabled
WDDX Session Serializer     enabled

xml
XML Support     active
XML Namespace Support     active
EXPAT Version     1.95.6

zlib
ZLib Support     enabled
Compiled Version     1.2.3
Linked Version     1.2.3

Directive    Local Value    Master Value
zlib.output_compression    Off    Off
zlib.output_compression_level    -1    -1
zlib.output_handler    no value    no value

Additional Modules
Module Name
ionCube Loader

Environment
Variable    Value
ALLUSERSPROFILE     C:\Documents and Settings\All Users
CommonProgramFiles     C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAME     sdf
ComSpec     C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
FP_NO_HOST_CHECK     NO
NUMBER_OF_PROCESSORS     1
OS     Windows_NT
Path     C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;D:\MySQL\bin
PATHEXT     .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
PROCESSOR_ARCHITECTURE     x86
PROCESSOR_IDENTIFIER     x86 Family 15 Model 2 Stepping 9, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL     15
PROCESSOR_REVISION     0209
ProgramFiles     C:\Program Files
SystemDrive     C:
SystemRoot     C:\WINDOWS
TEMP     C:\WINDOWS\TEMP
TMP     C:\WINDOWS\TEMP
USERPROFILE     C:\Documents and Settings\Default User
windir     C:\WINDOWS

PHP Variables
Variable    Value
_REQUEST["unikbruger"]    unik
_REQUEST["PHPSESSID"]    90d57c20cab2c3208ab0bf29e95cc09f
_COOKIE["unikbruger"]    unik
_COOKIE["PHPSESSID"]    90d57c20cab2c3208ab0bf29e95cc09f
_SERVER["ALL_HTTP"]    HTTP_CONNECTION:keep-alive HTTP_KEEP_ALIVE:300
HTTP_ACCEPT:text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.
8,image/png,*/*;q=0.5 HTTP_ACCEPT_CHARSET:ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
HTTP_ACCEPT_ENCODING:gzip,deflate HTTP_ACCEPT_LANGUAGE:da,en-us;q=0.7,en;q=0.3
HTTP_COOKIE:unikbruger=unik; PHPSESSID=90d57c20cab2c3208ab0bf29e95cc09f HTTP_HOST:
HTTP_USER_AGENT:Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; da; rv:1.8.0.7) Gecko/20060909
Firefox/1.5.0.7
_SERVER["HTTPS"]    off
_SERVER["SCRIPT_NAME"]    /info.php
_SERVER["HTTP_COOKIE"]    unikbruger=unik; PHPSESSID=90d57c20cab2c3208ab0bf29e95cc09f
_SERVER["AUTH_PASSWORD"]    no value
_SERVER["AUTH_TYPE"]    no value
_SERVER["AUTH_USER"]    no value
_SERVER["CONTENT_LENGTH"]    0
_SERVER["CONTENT_TYPE"]    no value
_SERVER["PATH_TRANSLATED"]    D:\Home\.dk\wwwroot
_SERVER["QUERY_STRING"]    no value
_SERVER["REMOTE_ADDR"]    80.166.101.146
_SERVER["REMOTE_HOST"]    80.166.101.146
_SERVER["REMOTE_USER"]    no value
_SERVER["REQUEST_METHOD"]    GET
_SERVER["SERVER_NAME"]    .dk
_SERVER["SERVER_PORT"]    80
_SERVER["SERVER_PROTOCOL"]    HTTP/1.1
_SERVER["SERVER_SOFTWARE"]    Microsoft-IIS/6.0
_SERVER["APPL_MD_PATH"]    /LM/W3SVC/2176/ROOT
_SERVER["APPL_PHYSICAL_PATH"]    D:\Home\.dk\wwwroot\
_SERVER["INSTANCE_ID"]    2176
_SERVER["INSTANCE_META_PATH"]    /LM/W3SVC/2176
_SERVER["LOGON_USER"]    no value
_SERVER["REQUEST_URI"]    /info.php
_SERVER["URL"]    /info.php
_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]    D:\Home\.dk\wwwroot\info.php
_SERVER["ORIG_PATH_INFO"]    /info.php
_SERVER["PATH_INFO"]    no value
_SERVER["ORIG_PATH_TRANSLATED"]    D:\Home\.dk\wwwroot\info.php
_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]    D:\Home\.dk\wwwroot
_SERVER["PHP_SELF"]    /info.php
_SERVER["HTTP_CONNECTION"]    keep-alive
_SERVER["HTTP_KEEP_ALIVE"]    300
_SERVER["HTTP_ACCEPT"]    text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text
/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5
_SERVER["HTTP_ACCEPT_CHARSET"]    ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
_SERVER["HTTP_ACCEPT_ENCODING"]    gzip,deflate
_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"]    da,en-us;q=0.7,en;q=0.3
_SERVER["HTTP_HOST"]    .dk
_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]    Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; da; rv:1.8.0.7)
Gecko/20060909 Firefox/1.5.0.7

PHP License

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of
the PHP License as published by the PHP Group and included in the distribution in the
file: LICENSE

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;
without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

If you did not receive a copy of the PHP license, or have any questions about PHP
licensing, please contact license@php.net.
Dato : 23.10.2006, 16:35

Visninger : 4681

Points : 120
Login for at skrive et indlæg :   Brugernavn

Password
 

+ Opret en ny Bruger, Klik her

+ Glemt brugernavn/password

 

Send Artikel/anmeldelse til: phpuni@phpuniverset.dk

Tilbage til oversigt

Phpuniverset's politik om personlige oplysninger, artikler & Koder Phpuniverset er optimeret til Mozilla 1024 * 768 Phpuniverset version: 3.0 beta
Webhost : Ignesco.dk

Bund