Top
Phpuniverset logo
 
930 banner

INDHOLD

Forside

Script libary

Job annoncer

Tips og Tricks

Konkurrence

Downloads

Dokumenter

Forum

Online udviklere


ARTIKLER

CSS

Diverse

E-handel / annoncer

Grafik

Html

Internet

Javascript

Linux

PHP/MySQL

Programmer

Flash

Søgemaskiner

Windows

C / C++


INFO

Information

Annoncering

Kontakt

Forside Forum PHP, mysql


 

Phoinx  

Jeg har brug for lidt hjælp med et nyhedssystem som jeg er igang med. Jeg har lavet en
side som tilføjer, en som viser og en hvor man kan redigere, men når jeg opretter en nyhed
(eller redigerer for den sags skyld) virker Enter ikke som linjeskift så man skal skrive
<br> hver gang der er linjeskift. Her kommer koderne


Rediger:

<?
session_start
();
include 
"database.php";
include 
"bruger.php";
?>
<html>
<body>
<body style='background-color: transparent;'>
<?
$bruger 
= new bruger();

if( 
$bruger->logget_ind() ){

if(isset(
$_GET['delete'])){
mysql_query("DELETE from nyheder where id = '$_GET[delete]'");
print 
'Slettet!';
}
if(
$_POST['submit']){
mysql_query("update nyheder set overskrift = '$_POST[overskrift]', tekst =
'
$_POST[tekst]'");
print 
'Opdateret!';
}
$foresp mysql_query("select * FROM nyheder");
while(
$sider mysql_fetch_array($foresp)){
print 
'<a href=?update='.$sider['id'].'>'.$sider['overskrift'].'</a> - <a
href=?delete='
.$sider['id'].'>Delete</a><br>';
}
if(isset(
$_GET['update'])){
$side mysql_query("select * from nyheder where id = '$_GET[update]'");
$side mysql_fetch_array($side);
print 
'<form name="form1" method="post" action="">
<input name="overskrift" type="text" id="overskrift" value="'
.$side['overskrift'].'">
<br>
<textarea name="tekst" id="tekst">'
.$side['tekst'].'</textarea>
<br>
<input name="submit" type="submit" id="submit" value="Update">
</form>'
;
}
}
?>
Tilføj:

<?
session_start
();

include 
"database.php";
include 
"bruger.php";
?>
<html>
<BODY STYLE="background-color: transparent;">
<font face="Vrinda" size="3" color="white">
<?
$bruger 
= new bruger();

if(isset(
$_POST["brugernavn"]) && 
   isset(
$_POST["kodeord"])){
    if(
get_magic_quotes_gpc()){
        
$brugernavn stripslashes($_POST["brugernavn"]);
        
$kodeord stripslashes($_POST["kodeord"]);
    } else {
        
$brugernavn $_POST["brugernavn"];
        
$kodeord $_POST["kodeord"];
    }
  if(
$bruger->log_ind($brugernavn$kodeord) == false)
    echo 
"<font color=red>fejl i login</font><br>\n";
}

if( 
$bruger->logget_ind() ){
  echo 
"Tilføj nyhed:";
} else {
  echo 
"Du er ikke logget ind!<br>";

?>
</body>
</html> 
<HTML>
<BODY>
<?
if( $bruger->logget_ind()){
if(isset(
$_POST["kodeord"]) && $_POST["kodeord"] == "******"){
  echo 
"<br><br>Nyheden er tilføjet<br>Klik <a href='nyhed.vis.php'>her</a> for at se din
nyhed"
;

$db mysql_connect("192.168.1.3""scdb""******");
mysql_select_db("scdb"$db);

  
$nyhed_dato time();
  
  
$nyhed_overskrift $_POST["nyhed_overskrift"];
  
$nyhed_tekst $_POST["nyhed_tekst"];
  
$bruger_navn $bruger->hent_brugernavn();
  
  if(!
get_magic_quotes_gpc()){
    
$nyhed_overskrift addslashes($nyhed_overskrift);
    
$nyhed_tekst addslashes($nyhed_tekst);
  }
  
  
mysql_query("INSERT INTO nyheder (dato, overskrift, tekst, bruger) VALUES
('
$nyhed_dato', '$nyhed_overskrift', '$nyhed_tekst', '$bruger_navn')");
  
} else {
  
?>
<FORM METHOD=POST ACTION="<? echo $PHP_SELF?>">
nyhedskodeord:<BR>
<INPUT TYPE=PASSWORD NAME=kodeord><BR>
overskrift:<BR>
<INPUT TYPE=TEXT NAME=nyhed_overskrift><BR>
tekst:<BR>
<TEXTAREA NAME=nyhed_tekst rows="8" cols="20"></TEXTAREA><BR>
<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=skriv>
</FORM>
<?
}
}
?>
</font>
</BODY>
</HTML> 
Vis:

<center><html>
<BODY STYLE="background-color: transparent;">
<b><font face="Vrinda" size="2"><a href=logind.php>Admin Login</a></font></b>
<?
$db 
mysql_connect("192.168.1.3""scdb""*****");
mysql_select_db("scdb"$db);


$foresp mysql_query("SELECT dato, overskrift, tekst, bruger FROM nyheder ORDER BY id
DESC LIMIT 0, 10000"
);
while(
$data mysql_fetch_array($foresp)){
?>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="da">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<STYLE type="text/css">
<!--
BODY {
scrollbar-face-color: 000000;
scrollbar-highlight-color: 000000;
scrollbar-3dlight-color: 000000;
scrollbar-darkshadow-color: 000000;
scrollbar-shadow-color: 000000;
scrollbar-arrow-color: FFFFFF;
scrollbar-track-color: 000000;
}
-->
</STYLE>

<title>Hello and welcome to SpecificCharacters</title>
</head><a name='@NEWS_ID@'><table width='550' cellpadding='3' cellspacing='0' style='border: 1px solid white'> <tr bgcolor='#808080'>

   <td>

     <font size='3' face='Vrinda' color='white'>

     <? echo $data["bruger"]; ?> @ <? echo date("j/n - Y"$data["dato"]); ?> :<b> <? echo
$data["overskrift"]; ?></b>

     </font>

  </td>

 </tr> <tr>

   <td>

     <font size='3' face='Vrinda' color='white'>

      <? echo $data["tekst"]; ?>

     </font>

  </td>

 </tr></table><p>
<?
}
?>
</body>
</html> </center>

Jeg ønsker ikke kommentarer på min kodeopsætning, for ved godt at den kan optimeres og
hvordan, bare hjælp mig med lidt WYSIWYG 

På forhånd tak!


-PhoinxDato : 12.03.2007, 16:35

Visninger : 2083

Points : 100

 

Du kan bruge PHP funktionen nl2br() til at lave enterskift om til br tags.

Se evt. http://www.php.net/nl2br


Dato : 21.03.2007, 14:19

Svar af : BOSH  
Login for at skrive et indlæg :   Brugernavn

Password
 

+ Opret en ny Bruger, Klik her

+ Glemt brugernavn/password

 

Send Artikel/anmeldelse til: phpuni@phpuniverset.dk

Tilbage til oversigt

Phpuniverset's politik om personlige oplysninger, artikler & Koder Phpuniverset er optimeret til Mozilla 1024 * 768 Phpuniverset version: 3.0 beta
Webhost : Ignesco.dk

Bund