Top
Phpuniverset logo
 
930 banner

INDHOLD

Forside

Script libary

Job annoncer

Tips og Tricks

Konkurrence

Downloads

Dokumenter

Forum

Online udviklere


ARTIKLER

CSS

Diverse

E-handel / annoncer

Grafik

Html

Internet

Javascript

Linux

PHP/MySQL

Programmer

Flash

Søgemaskiner

Windows

C / C++


INFO

Information

Annoncering

Kontakt

Forside Forum PHP, mysql Automatisk kunderegistrering

Automatisk kunderegistrering


 

Automatisk kunderegistrering

iCharlie  

Systemspecifikation:
Hjemmesiden kører på en server hos One.com: Linux system, version 2.6.26; Apache server,
version 1.3.333
Kodning sker i PHP version 5
En MySQL database benyttes

Ønsket forløb:
Kunden kommer ind på en kursustilmeldingsside
Kunden indtaster: navn, adresse e-mail
Kunden accepterer forretningsbetingelser
Kunden trykker tilmeld
Vores system skal:
Kunden registreres I vores MySQL database med brugernavn og adgangskode
Kunden modtager en standard e-mail med brugernavn og adgangskode, som afhænger af det
valgte kursus
Samtidig sendes en kopi til en eller flere faste e-mail-adresser (administrator og
instruktør)

Findes der færdige koder til dette?Dato : 23.01.2010, 01:17

Visninger : 1130

Points : 150

 

Hvorfor laver du ikke selv systemet?
Der er ikke meget sjov ved at bruge et allerede oprettet program/script.


Dato : 23.01.2010, 13:32

Kommentar af : Niels  

 

Har lavet en top php login signup etc.. system som du kan bruge og måske gøre bedre
håber jeg hjælp. (:


Først Installer mysql

-- 
-- Table structure for table `Users`
-- 

CREATE TABLE `Users` (
  `ID` bigint(21) NOT NULL auto_increment,
  `Username` varchar(255) NOT NULL default '',
  `Password` varchar(255) NOT NULL default '',
  `Email` varchar(255) NOT NULL default '',
  `Phone` varchar(255) NOT NULL default '',
  `Date` varchar(255) NOT NULL default '',
  `Ip` varchar(255) NOT NULL default '',
  `Country` varchar(255) NOT NULL default '',
  `Runtime` varchar(255) NOT NULL default '',
  `Amount` DECIMAL(6,2)NOT NULL,
  `Paypal` varchar(255) NOT NULL default '',
  `Sms` varchar(255) NOT NULL default '',
  `Expansion` varchar(255) NOT NULL default '',
  `Validated` int(11) NOT NULL default '0',
  `Banned` varchar(255) NOT NULL default 'No',
  `Warning` varchar(255) NOT NULL default '0',
  `Photo` varchar(255) NOT NULL default '',
  `Signature` varchar(255) NOT NULL default '',
  `Rank` varchar(255) NOT NULL default '',
  `Group` varchar(255) NOT NULL default '',
  `Status` varchar(255) NOT NULL default '',
  `Info` varchar(255) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`ID`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;


2: MySQL_Connection.c file

<?php

$dbhost 
" "//Host

$dbname " "//Database

$dbuser  " "//User

$dbpass " "//Password

$conn = @mysql_connect("$dbhost""$dbuser""$dbpass");

@
mysql_select_db("$dbname");

?> 


3: index.php file -

<?php

session_start
();

error_reporting(0);

include(
"MySQL_Connection.c");

$GET "$_POST[Username]";

$GET2 "$_POST[Password]";

$Username2data "$_POST[Username2data]";

$Email2data "$_POST[Email2data]";if(isset(
$_SESSION['user']) && $_SESSION['user']) 
 {
$User $_SESSION['user'];
$User_connection1="SELECT * from `Users` where Username='$User'";
$User_connection2=@mysql_query($User_connection1) or die("Could not connect: User
database"
);
$User_connection3=@mysql_fetch_array($User_connection2);

echo 
"<p>Hello, $User</p>";
echo 
"<p><a href='" $_SERVER['PHP_SELF'] . "?Logout=Yes'>Logout</a></p>";
echo 
"<p><b>Amount:</b> <b>$User_connection3[Amount]</b></p>";

  }
else
  {    

print(
"<p>");
print(
"Guest [<a href='" $_SERVER['PHP_SELF'] . "?Login=Yes'>Login</a> | <a href='" .
$_SERVER['PHP_SELF'] . "?Register=Yes'>Register</a>]");
print(
"</p>");

     }
if(
$_GET['Register'] === 'Yes' 


print(
"<form name='Register' method='POST' action='".$_SERVER["PHP_SELF"]."''>");

print(
"<p>");
print(
"Username");
print(
"<br>");
print(
"<input type='text' name='Username2data'>");
print(
"</p>");

print(
"<p>");
print(
"Email");
print(
"<br>");
print(
"<input type='text' name='Email2data'>");
print(
"</p>");

print(
"<input type='submit' name='Register' value='Register'>");
print(
"</form>");

}
if(
$_GET['Login'] === 'Yes' 


print(
"<form name='Login' method='POST' action='".$_SERVER["PHP_SELF"]."''>");

print(
"<p>");
print(
"Username");
print(
"<br>");

print(
"<input name='Username' type='text' value='Username' maxlength='8'
style='text-align:center; border:1px solid #e8e8e8';' class='username_input'
onclick=\"clickclear(this, 'Username')\" onblur=\"clickrecall(this,'Username')\"/>"
);
print(
"</p>");

print(
"<p>");
print(
"Password");
print(
"<br>");
print(
"<input name='Password' type='Password' value='Password' maxlength='12'
autocomplete='off' style='text-align:center; border:1px solid #e8e8e8';'
class='password_input' onclick=\"clickclear(this, 'Password')\"
onblur=\"clickrecall(this,'Password')\"/>"
);
print(
"</p>");
print(
"<input type='Submit' name='Submit' value='LOGIN' />");
print(
"</form>");

}
if(
$_GET['Logout'] === 'Yes' )


unset(
$_SESSION['loget_in']);
unset(
$_SESSION['user']);
print 
"<center><h2>You have been logged out</h2></center>";
print 
"<meta http-equiv=refresh content=1;URL=".$_SERVER["PHP_SELF"].">";

}


if (isset(
$_POST['Submit']))
  {
if (
$GET == 'SEX' || $GET == 'sex' || $GET == 'Sex' || $GET == 'PORNO' || $GET == 'porno'
|| $GET == 'Porno' || $GET2 == 'SEX' || $GET2 == 'sex' || $GET2 == 'Sex' || $GET2 ==
'PORNO' || $GET2 == 'porno' || $GET2 == 'Porno'// Block Words
  
{
die(
"Erotic is not allowed");
  }
if (
strlen($GET)<=0)
  {
die(
"Enter Username");
  }
if (
strlen($GET2)<=0)
  {
die(
"Enter Password");
  }
if(!
is_numeric($GET2)) 
  {
die(
"invalid characters in password field");
  }

        
$code=md5($GET2);

        
$Cone1="SELECT * from `Users` where Username='$GET'";
        
$Cone2=@mysql_query($Cone1) or die("Could not connect: Database");
        
$Cone3=@mysql_fetch_array($Cone2);
     
       
// $Amount=$Cone3[Amount]/100;

        
$rand_str '';
        
$seed_array array_merge(range('a','z'),range('A','Z'),range(0,9));
        
$rand_ary array_rand($seed_array,25);
        foreach(
$rand_ary as $rk)
        
$rand_str .= $seed_array[$rk];
        
$Ran_Pass"$rand_str";

        
$resultat mysql_query("SELECT Id FROM `Users` WHERE Username = '$GET' AND
Password = '
$code'");
        
$number mysql_num_rows($resultat);

        if(
$number == 1) {

        
$update="Update Users set Runtime='$Ran_Pass' where Username='$GET' AND Password =
'
$code'";
        @
mysql_query($update) or die("Could not connect: Update database");
     
        echo 
"<p><b>- You are now logged in -</b></p>";

        
$_SESSION["loget_in"] = "1";
        
$_SESSION["user"] = $GET;

echo 
"<meta http-equiv='Refresh' content='2; URL=" $_SERVER['PHP_SELF'] .
"?KEY=$Ran_Pass&ID=$GET'>";
echo 
"<p><IMG SRC='img/R2.gif' ALT='Loading'></p>";

}else 

echo 
"The entered information is not correct";

}

if (isset(
$_POST['Register']))
{
if (
strlen($Username2data)<=0)
{
die(
"Please choose your Account/Username");
}
$isaddress="SELECT * from Users where Username='$Username2data'";
$isaddress2=mysql_query($isaddress) or die("Username Problem");
$isaddress3=mysql_fetch_array($isaddress2);
if(
$isaddress3)
{
die(
"Username already exists, please choose another");
}
if (
strlen($Email2data)<=0)
{
die(
"Your Email is Required");
}
if( !
preg_match(
"/^([a-zA-Z0-9])+([a-zA-Z0-9\._-])*@([a-zA-Z0-9_-])+([a-zA-Z0-9\._-]+)+$/"$Email2data))
// if (!ereg("^[^@]{1,64}@[^@]{1,255}$", $Email2data))
{
die (
"Invalid email address");
}
$isaddress="SELECT * from Users where Email='$Email2data'";
$isaddress2=mysql_query($isaddress) or die("Email Problem");
$isaddress3=mysql_fetch_array($isaddress2);
if(
$isaddress3)
{
die (
"There's already a Account associated with this email address");
}
else
{

$Rand=rand(10000,99999);
$Rand2=md5($Rand);
$Newip getenv("REMOTE_ADDR") ;    
$todayis date("l, F j, Y, g:i a") ;
$SQL "INSERT into Users(Username, Password, Email, Phone, Date, Ip) VALUES
('
$Username2data','$Rand2','$Email2data','0','$todayis','$Newip')"
mysql_query($SQL) or die("Could not register");

echo 
"<p>Username: $Username2data</p><p>Password: $Rand</p>";

}
}
?>Dato : 23.01.2010, 15:31

Godkendt svar af : AlexOO  

 

Hej AlexOO,

Har du nogle forslag til, hvordan man ved registrering sender en bekræftelsesmail til den
nye bruger?

Mvh


Dato : 23.01.2010, 16:08

Afvist svar af : iCharlie  

 

Hej min ven (:

Skift nederst på denne php script


$Rand=rand(10000,99999);
$Rand2=md5($Rand);
$Newip = getenv("REMOTE_ADDR") ;    
$todayis = date("l, F j, Y, g:i a") ;
$SQL = "INSERT into Users(Username, Password, Email, Phone, Date, Ip) VALUES
('$Username2data','$Rand2','$Email2data','0','$todayis','$Newip')"; 
mysql_query($SQL) or die("Could not register");

echo "<p>Username: $Username2data</p><p>Password: $Rand</p>";TIL =
$Rand=rand(10000,99999);
$Rand2=md5($Rand);
$Newip = getenv("REMOTE_ADDR") ;    
$todayis = date("l, F j, Y, g:i a") ;
$SQL = "INSERT into Users(Username, Password, Email, Phone, Date, Ip) VALUES
('$Username2data','$Rand2','$Email2data','0','$todayis','$Newip')"; 

mysql_query($SQL) or die("Could not register"); 

$to = "$Email2data";
$subject = "the subject";
$message = "hello <p>Username: $Username2data</p><p>Password: $Rand</p>";
$headers = 'From: webmaster@example.com' . "\r\n" .
    'Reply-To: webmaster@example.com' . "\r\n" .
    'X-Mailer: PHP/' . phpversion();
mail($to, $subject, $message, $headers);

echo "<p>Username: $Username2data</p><p>Password: $Rand</p>"; 


Dato : 23.01.2010, 16:17

Afvist svar af : AlexOO  

 


Din ny index.php file så den sender email når bruger .. laver en konto :D

<?php

session_start
();

error_reporting(0);

include(
"MySQL_Connection.c");

$GET "$_POST[Username]";

$GET2 "$_POST[Password]";

$Username2data "$_POST[Username2data]";

$Email2data "$_POST[Email2data]";if(isset(
$_SESSION['user']) && $_SESSION['user']) 
 {
$User $_SESSION['user'];
$User_connection1="SELECT * from `Users` where Username='$User'";
$User_connection2=@mysql_query($User_connection1) or die("Could not connect: User
database"
);
$User_connection3=@mysql_fetch_array($User_connection2);

echo 
"<p>Hello, $User</p>";
echo 
"<p><a href='" $_SERVER['PHP_SELF'] . "?Logout=Yes'>Logout</a></p>";
echo 
"<p><b>Amount:</b> <b>$User_connection3[Amount]</b></p>";

  }
else
  {    

print(
"<p>");
print(
"Guest [<a href='" $_SERVER['PHP_SELF'] . "?Login=Yes'>Login</a> | <a href='" .
$_SERVER['PHP_SELF'] . "?Register=Yes'>Register</a>]");
print(
"</p>");

     }
if(
$_GET['Register'] === 'Yes' 


print(
"<form name='Register' method='POST' action='".$_SERVER["PHP_SELF"]."''>");

print(
"<p>");
print(
"Username");
print(
"<br>");
print(
"<input type='text' name='Username2data'>");
print(
"</p>");

print(
"<p>");
print(
"Email");
print(
"<br>");
print(
"<input type='text' name='Email2data'>");
print(
"</p>");

print(
"<input type='submit' name='Register' value='Register'>");
print(
"</form>");

}
if(
$_GET['Login'] === 'Yes' 


print(
"<form name='Login' method='POST' action='".$_SERVER["PHP_SELF"]."''>");

print(
"<p>");
print(
"Username");
print(
"<br>");

print(
"<input name='Username' type='text' value='Username' maxlength='8'
style='text-align:center; border:1px solid #e8e8e8';' class='username_input'
onclick=\"clickclear(this, 'Username')\" onblur=\"clickrecall(this,'Username')\"/>"
);
print(
"</p>");

print(
"<p>");
print(
"Password");
print(
"<br>");
print(
"<input name='Password' type='Password' value='Password' maxlength='12'
autocomplete='off' style='text-align:center; border:1px solid #e8e8e8';'
class='password_input' onclick=\"clickclear(this, 'Password')\"
onblur=\"clickrecall(this,'Password')\"/>"
);
print(
"</p>");
print(
"<input type='Submit' name='Submit' value='LOGIN' />");
print(
"</form>");

}
if(
$_GET['Logout'] === 'Yes' )


unset(
$_SESSION['loget_in']);
unset(
$_SESSION['user']);
print 
"<center><h2>You have been logged out</h2></center>";
print 
"<meta http-equiv=refresh content=1;URL=".$_SERVER["PHP_SELF"].">";

}


if (isset(
$_POST['Submit']))
  {
if (
$GET == 'SEX' || $GET == 'sex' || $GET == 'Sex' || $GET == 'PORNO' || $GET == 'porno'
|| $GET == 'Porno' || $GET2 == 'SEX' || $GET2 == 'sex' || $GET2 == 'Sex' || $GET2 ==
'PORNO' || $GET2 == 'porno' || $GET2 == 'Porno'// Block Words
  
{
die(
"Erotic is not allowed");
  }
if (
strlen($GET)<=0)
  {
die(
"Enter Username");
  }
if (
strlen($GET2)<=0)
  {
die(
"Enter Password");
  }
if(!
is_numeric($GET2)) 
  {
die(
"invalid characters in password field");
  }

        
$code=md5($GET2);

        
$Cone1="SELECT * from `Users` where Username='$GET'";
        
$Cone2=@mysql_query($Cone1) or die("Could not connect: Database");
        
$Cone3=@mysql_fetch_array($Cone2);
     
       
// $Amount=$Cone3[Amount]/100;

        
$rand_str '';
        
$seed_array array_merge(range('a','z'),range('A','Z'),range(0,9));
        
$rand_ary array_rand($seed_array,25);
        foreach(
$rand_ary as $rk)
        
$rand_str .= $seed_array[$rk];
        
$Ran_Pass"$rand_str";

        
$resultat mysql_query("SELECT Id FROM `Users` WHERE Username = '$GET' AND
Password = '
$code'");
        
$number mysql_num_rows($resultat);

        if(
$number == 1) {

        
$update="Update Users set Runtime='$Ran_Pass' where Username='$GET' AND Password
=
'
$code'";
        @
mysql_query($update) or die("Could not connect: Update database");
     
        echo 
"<p><b>- You are now logged in -</b></p>";

        
$_SESSION["loget_in"] = "1";
        
$_SESSION["user"] = $GET;

echo 
"<meta http-equiv='Refresh' content='2; URL=" $_SERVER['PHP_SELF'] .
"?KEY=$Ran_Pass&ID=$GET'>";
echo 
"<p><IMG SRC='img/R2.gif' ALT='Loading'></p>";

}else 

echo 
"The entered information is not correct";

}

if (isset(
$_POST['Register']))
{
if (
strlen($Username2data)<=0)
{
die(
"Please choose your Account/Username");
}
$isaddress="SELECT * from Users where Username='$Username2data'";
$isaddress2=mysql_query($isaddress) or die("Username Problem");
$isaddress3=mysql_fetch_array($isaddress2);
if(
$isaddress3)
{
die(
"Username already exists, please choose another");
}
if (
strlen($Email2data)<=0)
{
die(
"Your Email is Required");
}
if( !
preg_match(
"/^([a-zA-Z0-9])+([a-zA-Z0-9\._-])*@([a-zA-Z0-9_-])+([a-zA-Z0-9\._-]+)+$/"$Email2data))
// if (!ereg("^[^@]{1,64}@[^@]{1,255}$", $Email2data))
{
die (
"Invalid email address");
}
$isaddress="SELECT * from Users where Email='$Email2data'";
$isaddress2=mysql_query($isaddress) or die("Email Problem");
$isaddress3=mysql_fetch_array($isaddress2);
if(
$isaddress3)
{
die (
"There's already a Account associated with this email address");
}
else
{

$Rand=rand(10000,99999);
$Rand2=md5($Rand);
$Newip getenv("REMOTE_ADDR") ;    
$todayis date("l, F j, Y, g:i a") ;
$SQL "INSERT into Users(Username, Password, Email, Phone, Date, Ip) VALUES
('
$Username2data','$Rand2','$Email2data','0','$todayis','$Newip')"
mysql_query($SQL) or die("Could not register");


$to "$Email2data";

$subject "the subject";

$message "hello <p>$Username2data din kode er :</p><p>Password: $Rand</p>";

$headers 'From: webmaster@example.com' "\r\n" .
    
'Reply-To: webmaster@example.com' "\r\n" .
    
'X-Mailer: PHP/' phpversion();

mail($to$subject$message$headers); 

echo 
"<p>Username: $Username2data</p><p>Password: $Rand</p>";

}
}
?>


Dato : 23.01.2010, 17:07

Kommentar af : AlexOO  
Login for at skrive et indlg :   Brugernavn

Password
 

+ Opret en ny Bruger, Klik her

+ Glemt brugernavn/password

 

Send Artikel/anmeldelse til: phpuni@phpuniverset.dk

Tilbage til oversigt

Phpuniverset's politik om personlige oplysninger, artikler & Koder Phpuniverset er optimeret til Mozilla 1024 * 768 Phpuniverset version: 3.0 beta
Webhost : Ignesco.dk

Bund