Paging (10 pr. side) i PHP & MySQL

 

En gennemgang af et script til at vise x antal poster pr. side.


Hvis man skal præsentere en masse poster fra en database, f.eks. indlæg i en gæstebog kan det præsenteres mere overskueligt ved at opdele sin poster på flere sider. Jeg vil i det følgende gennemgå et script der gør netop dette. Scriptet er løbende kommenteret. Kommentarerne til scriptet vil være indrammet af /*…*/


<?php
/* Vi connecter til databasen */
$connection = mysql_pconnect("host", "user", "pass");
mysql_select_db("database");

/* Antallet af poster vi ønsker vist på hver side */
$pr_side = 10;

/* Vi tæller antallet af poster i tabellen husk at ændre ‘table’ til dit eget tabelnavn */
$antal = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM table"),0) or die(mysql_error());

/* Hvis visfra-variablen ikke findes i URL-feltet og den ikke er et nummer og den er større end antallet i databasen, så sættes den til 0, ellers sættes den til værdien fra URL feltet */
$vis_fra = (isset($_GET["visfra"]) && is_numeric($_GET["visfra"]) && $_GET["visfra"] < $antal) ? $_GET["visfra"] : 0;

/* Vi laver et database udtræk med limit, så den kun hiver det rigtige antal ud fra tabellen, husk at ændre ‘table’ til dit eget tabelnavn */
$query = mysql_query ("SELECT * FROM table ORDER BY id DESC limit $vis_fra, $pr_side") or die(mysql_error());
/* Vi kører en while og udskriver data, det jeg har sat på er blot et eksempel */
while ($row = mysql_fetch_array($query)) {
echo $row['id']."<br>";
}
echo "<hr />";

/* Der undersøges om der skal udskrives et ”forrige side”-link, er dette tilfældet udskrives linket */
if ($vis_fra > 0) {
$back= $vis_fra - $pr_side;
echo "<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?visfra=$back'>Forrige</a> ";
}
$page = 1;

/* Alle siderne udskrives så man med et klik kan få resultaterne fra fx 90-100 */
for ($start = 0; $antal > $start; $start = $start + $pr_side) {
if($vis_fra != $page * $pr_side - $pr_side) {
echo "<a href='$_SERVER[PHP_SELF]?visfra=$start'>$page</a> ";
} else {
echo $page." ";
}
$page++;
}

/* Der undersøges om der skal udskrives et ”næste side”-link, er dette tilfældet udskrives linket */
if ($vis_fra < $antal - $pr_side) {
$next = $vis_fra + $pr_side;
echo " <a href='$_SERVER[PHP_SELF]?visfra=$next'>Næste</a>";
}
?>

Skrevet af: ahv@it.dkSkrevet af: ahv@it.dk | Dato : 2004-02-18 11:4 | Lst : 11486 gange