Top
Phpuniverset logo
 
930 banner

INDHOLD

Forside

Script libary

Job annoncer

Tips og Tricks

Konkurrence

Downloads

Dokumenter

Forum

Online udviklere


ARTIKLER

C / C++

CSS

Diverse

E-handel / annoncer

Flash

Grafik

HTML

Internet

Javascript

Linux

PHP/MySQL

Programmer

Søgemaskiner

Windows


INFO

Information

Annoncering

Kontakt

Forside Forum PHP, mysql Kan ikke få pagination til at virke korrekt

Kan ikke få pagination til at virke korrekt


 

Kan ikke få pagination til at virke korrekt

kasper  

Der bliver vist de første 3 sider, nederst er et link hvor man når man trykker på
næste viser de næste 3 resultater med derefter viser den ikke et link til det sidste
resultat. Jeg ved der er 7 resultater i alt, så den burde vise et link til det sidste
resultat


<?php   session_start();?><html><head></head><BODY><?php
/*------------------------------------------------------------------------            
control codes ------------------------------------------------------------------------*/
if ( (isset($_POST['submit'])) or (isset($_GET['pg'])) ) {   search();       //call the
search function }else{   show_form();   //call the show form function }//end if
/*------------------------------------------------------------------------            
show the search form
------------------------------------------------------------------------*/ 
function
show_form() {   //call the dropdown function which creates an html string to build a
select box for each element   $be  dropdown('be','behan');   $omraede  =
dropdown('omraede','behan');   $pro     dropdown('pro','behan');          echo "<form
name='search' action="
.$_SERVER['PHP_SELF']." method='post'>         <table width='50%'
align='center' >                 <tr>           <td colspan='2' align='center'
style='font-family:verdana;font-size:130%;'><strong> </strong><br></br></td>         </tr>
        <tr>           <td align='right'
style='font-family:verdana;font-size:110%;'>Behandler:</td><td><select
name='be'style='font-size: 18px;'>><option value='alle'>Alle</option><option
value='Fy'>Fy</option><option value='Ki'>Ki</option></td>         </tr> </select>       
<tr>           <td align='right'
style='font-family:verdana;font-size:110%;'>Område:</td><td><select name='omraede'
style='font-size: 18px;'><option value='alle'>Alle</option><option
value='F'>F</option><option value='Sj'>Sj</option><option value='jy'>Jy</option></td>     
   </tr> </select>        <tr>           <td align='right'
style='font-family:verdana;font-size:110%;'>Pro:</td><td><select name='pro'
style='font-size: 18px;'><option value='alle'>Alle</option><option
value='yg'>yg</option><option value='rm'>rm</option><option value='f'>F</option> </td>    
    </tr> </select>                                             <td colspan='2'
align='center'>         </tr>         <tr>           <td colspan='2' align='center'
><input type='submit' name='submit' style='font-size: 15px;' value='Fin'></td>        
</tr> <tr>                 </td> <td style='position:absolute;right:18px;top:36px'
'tdimage'  BACKGROUND='forside1.jpg' width='290' height='600'></td></tr>        </table>  
      </form>"
; }//end function
/*------------------------------------------------------------------------             run
the search and show the results
------------------------------------------------------------------------*/ 
function
search() { if (isset($_POST)) {  foreach($_POST as $k=>$v) {    $_SESSION[$k]=$v
}}
//Pagination   mysql_connect("localhost", "***", "****") or
die(mysql_error());mysql_select_db("*****") or die(mysql_error());$getcount mysql_query
("SELECT * FROM behan");$postnum mysql_result($getcount,0);$limit 3;if($postnum >
$limit){$tagend round($postnum $limit,0);$splits round(($postnum -
$tagend)/$limit,0);if($tagend == 0){$num_pages $splits;}else{$num_pages $splits +
1;}if(isset($_GET['pg'])){$pg $_GET['pg'];}else{$pg 1;}$startpos =
(
$pg*$limit)-$limit;$limstring "LIMIT $startpos,$limit";}else{$limstring "LIMIT
0,
$limit";} /////////////////////////////////////$sql = "SELECT * FROM behan WHERE 1=1";
//get the values from the form //NOTE: You should do way more valdation on the values
before you attempt to process anything    if ((!empty($_SESSION['be']))&&($_SESSION['be']
!= 
'alle'))    {     $sql .= " and be like '".
mysql_real_escape_string($_SESSION['be'])."%' ";   }       if
((!empty(
$_SESSION['omraede']))&&($_SESSION['omraede'] != 'alle'))     {     $sql .= " and
omraede like '"
mysql_real_escape_string($_SESSION['omraede'])."%' ";   }        if
((!empty(
$_SESSION['pro']))&&($_SESSION['pro'] != 'alle'))           {     $sql .= " and
pro = '"
mysql_real_escape_string($_SESSION['pro'])."' ";   }   // ADD ORDER BY    $sql
.= " GROUP BY na order by total_value DESC $limstring ";  print "<table border=1>";  //run
query  $result conn($sql);  if (!$result){ die("No results due to database
error.<br>"
.mysql_error());  }  if (mysql_num_rows($result)==&& ($result)!='alle'
{echo 
"<p>No results!</p>";  }  else{echo "<TABLE  width=100% height=300 border='0'
cellpadding='5' cellspacing='10'>"
;$first_run "true"; while ($rows=
mysql_fetch_array($result)){echo "<TR>";   if ($first_run == "true"){echo "<TH colspan='5'
scope='colgroup'><p style='font-family:verdana;font-size:130%;text-align:center;'>Results:
<scope='row'>"
;  if (($_SESSION['be'] == 'alle')&&($_SESSION['omraede'] ==
'alle')&&($_SESSION['pro'] == 'alle')) { echo "alle" ; }if ($_SESSION['be'] != 'alle') {
echo 
$rows['be'] ; }  echo " ";if ($_SESSION['omraede'] != 'alle') { echo 
$rows['omraede'] ;} echo " ";if ($_SESSION['pro'] != 'alle') { echo $rows['pro'];}echo
"</P></h1></Th>";     $first_run "false";}if($_SESSION['pro'] != 'alle'){   echo
"<TR>";echo "<TH scope='col' abbr='be'><p
style='font-family:verdana;font-size:100%;text-align:justify;text-decoration:underline;'>B
e</p></TH>"
;echo "<TH scope='col' abbr='rating'><p
style='font-family:verdana;font-size:100%;text-align:justify;text-decoration:underline;'>R
ating</p></TH>"
;echo "<TH scope='col'><p
style='font-family:verdana;font-size:100%;text-align:justify;text-decoration:underline;'>K
o</p></TH>"
;echo "</TR>";echo "<TR>";echo "<TD ALIGN=justify width=25% height=100
scope='row'><p style='font-family:verdana;font-size:100%;'>"
$rows['be'] ."<br> ".
$rows['na'] ."<br> "$rows['ad'] ."<br> "$rows['por'] .", "$rows['y'] ."<br> ".
$rows['tl'] ."</p></TD>";echo "<TD ALIGN=justify width=50% height=100 scope='row'>".
rating_bar($rows['id'],'6','static')."<p style='font-family:verdana;font-size:100%;'> <a
href='bed.php?id=
{$rows['id']}&na={$rows['na']}&pro={$rows['pro']}&be={$rows['be']}&omraed
e=
{$rows['omraede']}&ad={$rows['ad']}&tl={$rows['tl']}&por={$rows['por']}'>Bed
</a></p></TD>"
;echo "<TD ALIGN=justify width=25% height=100 scope='row'><p
style='font-family:verdana;font-size:100%;'><a
href='kom.php?na=
{$rows['na']}&id={$rows['id']}&be={$rows['be']}'>Larer</a></p>
</TD>"
;echo "<TABLE  width=100% height=100 border='0' cellpadding='5'
cellspacing='10'><hr>"
;echo "</TR>";  }  else {echo "<TR>";echo "<TH scope='col'
abbr='be'><p
style='font-family:verdana;font-size:100%;text-decoration:underline;text-align:justify;'>B
e</p></TH>"
;echo "<TH scope='col' abbr='rating'><p
style='font-family:verdana;font-size:100%;text-decoration:underline;text-align:center;'>Ra
ting</p></TH>"
;echo "<TH scope='col'><p
style='font-family:verdana;font-size:100%;text-decoration:underline;text-align:justify;'>K
o</p></TH>"
;echo "</TR>";echo "<TR>";echo "<TD ALIGN=justify width=20% height=100
scope='row'><p style='font-family:verdana;font-size:100%;'>"
$rows['be'] ."<br> ".
$rows['na'] ."<br> "$rows['ad'] ."<br> "$rows['por'] .", "$rows['y'] ."<br> ".
$rows['tl'] ."</p></TD>";echo "<TD ALIGN=center width=50% height=100 scope='row'><p
style='font-family:verdana;font-size:100%;'><a
href='bed.php?id=
{$rows['id']}&na={$rows['na']}&pro={$rows['pro']}&be={$rows['be']}&omraed
e=
{$rows['omraede']}&ad={$rows['ad']}&tl={$rows['tl']}&por={$rows['por']}'>Bed </a></p>
</TD>"
;echo "<TD ALIGN=justify width=40% height=100 scope='row'><p
style='font-family:verdana;font-size:100%;'><a
href='kom.php?na=
{$rows['na']}&id={$rows['id']}&be={$rows['be']}'>Larer</a></p>
</TD>"
;echo "<TABLE  width=100% height=100 border='0' cellpadding='5'
cellspacing='10'><hr>"
;echo "</TR>";      } } }echo "</table>";   ////////////////////////
Links for paginationif($postnum $limit){echo "<strong>Pages:</strong>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;"
;$n $pg 1;$p $pg 1;$thisroot $_SERVER['PHP_SELF'];;if($pg >
1){echo "<a href=\"$thisroot?pg=$p\">&lt;&lt; prev</a>&nbsp;&nbsp;";}for($i=1;
$i<=$num_pages$i++){if($i!= $pg){echo "<a
href=\"
$thisroot?pg=$i\">$i</a>&nbsp;&nbsp;";}else{echo "$i&nbsp;&nbsp;";}}if($pg <
$num_pages){echo "<a href=\"$thisroot?pg=$n\">next &gt;&gt;</a>";}echo "&nbsp;&nbsp;";}
/////////////////}//end function
/*------------------------------------------------------------------------            
create the drop downs
------------------------------------------------------------------------*/ 
function
dropdown($field$table) {    //initialize variables   $oHTML  = '';   $result = '';    
//check to see if the field is passed correctly   if (($field == "")||($table == ""))   { 
   
die("No column or table specified to create drop down from!");   }   $sql "select
distinct(
$field) from $table";     //call the db function and run the query   $result =
conn($sql);   //if no results are found to create a drop down return a textbox   if
((!$result) ||(mysql_num_rows($result)==0))   {     $oHTML .= "<input type='text'
name='
$field' value='' size='15'>";   }    elseif
((
$result)&&(mysql_num_rows($result)>0)){         //build the select box out of the
results    $oHTML .= "<select name='$field'>\n<option onClick='alert(\"warning\")'
value='alle' disabled>Alle</option>\n"
;        while ($rows mysql_fetch_array($result)) 
   {       
$oHTML .= "<option value='".$rows[$field]."'>".$rows[$field]."</option>\n";    
}     
$oHTML .= "</select>\n";   }     //send the value back to the calling code   return
$oHTML; }//end function ?></body>    Dato : 16.09.2010, 15:02

Visninger : 3028

Points : 100
Login for at skrive et indlg :   Brugernavn

Password
 

+ Opret en ny Bruger, Klik her

+ Glemt brugernavn/password

 

Send Artikel/anmeldelse til: phpuni@phpuniverset.dk

Tilbage til oversigt

Phpuniverset's politik om personlige oplysninger, artikler & Koder Phpuniverset er optimeret til Mozilla 1024 * 768 Phpuniverset version: 3.0 beta
Webhost : Ignesco.dk

Bund